Landelijk bestuur Adelbert Vereniging

Voorzitter
Mevr. Dr. M.E.T.C van den Muijsenbergh

Vice-voorzitter
Dr. Th. M.M. Schepens

Secretaris
Mevr. Drs. C.J.M. Ham-van Velzen

Penningmeester

Leden
Mevr. A. Zanen
Mevr. M.P.G. Hanssen
Dhr. D.J. Oude Elferink

Secretariaat
Mevr. Drs. C.J.M. Ham-van Velzen
E-mail: secretaris@adelbertvereniging.nl

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
In de ledenraad zijn de bestuursleden van de afdelingen vertegenwoordigd.
Samen met de ledenraad bepaalt het bestuur het algemeen beleid.

Ingeschreven onder nummer 40479525 bij de Kamer van Koophandel van Utrecht.

Agenda

dec 2021

13/12/2021
De ster van Bethlehem/geannuleerd
Roermond

16/12/2021
De ster van Bethlehem
Utrecht e.o.

jan 2022

09/01/2022
Hoogmis St. Catharinakathedraal Utrecht
Utrecht e.o.

feb 2022

17/02/2022
Godsdienstwetenschappen
Utrecht e.o.

mrt 2022

15/03/2022
Filosofie
Utrecht e.o.

Back to Top