Landelijk bestuur Adelbert Vereniging

Voorzitter
Mevr. Dr. M.E.T.C van den Muijsenbergh

Vice-voorzitter
Dr. Th. M.M. Schepens

Secretaris
Mevr. Drs. C.J.M. Ham-van Velzen

Penningmeester
Dhr. J.W.Schut

Leden
Mevr. A.E. Zanen-van Eeghen
Drs. J.C.G.J. Oomen

Secretariaat
Mevr. Drs. C.J.M. Ham-van Velzen
E-mail: secretaris@adelbertvereniging.nl

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
In de ledenraad zijn de bestuursleden van de afdelingen vertegenwoordigd.
Samen met de ledenraad bepaalt het bestuur het algemeen beleid.

Ingeschreven onder nummer 40479525 bij de Kamer van Koophandel van Utrecht.

Agenda

apr 2020

08/04/2020
De symboliek van moderne en hedendaagse kunst.
Midden-Brabant

15/04/2020
GEANNULEERD: Lezing Letselschade
Utrecht e.o.

20/04/2020
GEANNULEERD: Slot (middag) bijeenkomst
Roermond

21/04/2020
GEANNULEERD: Lezing Over de koude oorlog
Zwolle

mei 2020

12/05/2020
“75 jaar bevrijd, 5 mei 2020”
Midden-Brabant

Back to Top