Landelijk bestuur Adelbert Vereniging

Voorzitter
Mevr. Dr. M.E.T.C van den Muijsenbergh

Vice-voorzitter
Dr. Th. M.M. Schepens

Secretaris
Mevr. Drs. C.J.M. Ham-van Velzen

Penningmeester
Dhr. J.W.Schut

Leden
Mevr. A.E. Zanen-van Eeghen
Drs. J.C.G.J. Oomen

Secretariaat
Mevr. Drs. C.J.M. Ham-van Velzen
E-mail: secretaris@adelbertvereniging.nl

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
In de ledenraad zijn de bestuursleden van de afdelingen vertegenwoordigd.
Samen met de ledenraad bepaalt het bestuur het algemeen beleid.

Ingeschreven onder nummer 40479525 bij de Kamer van Koophandel van Utrecht.

Agenda

dec 2019

09/12/2019
'Kardinale deugden. Een inleiding tot het moderne leven'
Roermond

10/12/2019
Traditionele deugden en moderne autonomie
Midden-Brabant

11/12/2019
“De glasramen van Marc Chagall”
Utrecht e.o.

jan 2020

05/01/2020
Hoogmis in de Sint Catharinakathedraal
Utrecht e.o.

05/01/2020
Nieuwjaarsreceptie en Déjeuner
Utrecht e.o.

Back to Top