Landelijk bestuur Adelbert Vereniging

Voorzitter
Mevr. Dr. M.E.T.C van den Muijsenbergh

Vice-voorzitter
Dr. Th. M.M. Schepens

Secretaris
Mevr. Drs. C.J.M. Ham-van Velzen

Penningmeester

Leden
Mevr. A. Zanen
Mevr. M.P.G. Hanssen
Dhr. D.J. Oude Elferink

Secretariaat
Mevr. Drs. C.J.M. Ham-van Velzen
E-mail: secretaris@adelbertvereniging.nl

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
In de ledenraad zijn de bestuursleden van de afdelingen vertegenwoordigd.
Samen met de ledenraad bepaalt het bestuur het algemeen beleid.

Ingeschreven onder nummer 40479525 bij de Kamer van Koophandel van Utrecht.

Agenda

okt 2021

11/10/2021
‘Niemand wil ze hebben, Europa en zijn vluchtelingen’
Roermond

14/10/2021
Jaarvergadering
Utrecht e.o.

nov 2021

08/11/2021
Mens en natuur
Roermond

dec 2021

13/12/2021
De ster van Bethlehem
Roermond

Back to Top