Welkom bij de Adelbert Vereniging Nijmegen.

De afdeling Nijmegen is in 2009 heropgericht in de vorm van een gesprekskring, die eind 2014 16 leden kende. Wij zoeken door debat en gedachtewisseling met anderen op basis van de overeenkomende christelijke levensbeschouwing inspiratie voor het eigen maatschappelijk handelen in een geseculariseerde samenleving.

Eens per twee maanden is er een bijeenkomst, bij een van de leden thuis. De thema´s worden bepaald aan de hand van de actualiteit – zo spraken we de afgelopen jaren o.a. over de eigen verantwoordelijkheid i.v.m. de schuldencrisis, de participatiemaatschappij in het licht van de Katholieke sociale leer, de vraag of oorlog ooit te rechtvaardigen is, soberheid in deze tijd, de rol van Europa en het belang van maatschappelijk vertrouwen.

De gesprekken worden voorbereid en ingeleid door de leden waarbij soms deskundigen van buiten de eigen kring worden uitgenodigd. Vaak ligt een tekst ten grondslag aan de discussie – nogal eens een deel uit de Annalenreeks van het Thijmgenootschap.

Door de personele samenstelling van de groep is een feitelijke samenwerking met het Thijmgenootschap gerealiseerd.

Agenda

Geen Evenementen
Back to Top