Bestuur afdeling Roermond

Mevr. R. Hanssen, voorzitter
vacature, secretaris
S. Stevens, penningmeester
Dhr. drs. W.J. Clout, lid
Dhr. J. Koopman, lid
Mevr. M. van Wijk-Dirkx

Secretariaat
E-mail: roermond@adelbertvereniging.nl

Back to Top