Welkom bij de Adelbert Vereniging Zwolle.

Adelbert Zwolle is een vereniging die haar basis vindt op de grensvlakken van religie, cultuur en samenleving.

De vereniging vormt voor haar leden een plaats van ontmoeting om kennis op te doen en om van gedachten te wisselen in een vriendschappelijke sfeer. Doel is verbreding en verdieping van ieders vorming en inzicht.

Adelbert Zwolle heeft ruim 90 leden en organiseert in het seizoen maandelijks een activiteit, meestal in Zwolle, en wel als volgt:

o Ledenvergadering (september)
o Bijeenkomsten met spreker of inleider (oktober t/m april) zie jaarprogramma
o Informele bijeenkomsten (januari en mei).

Introducés van leden zijn welkom.
Ook kunnen geïnteresseerden tegen een kleine vergoeding (momenteel 10 euro) de activiteiten bijwonen.

Activiteiten

Het bestuur streeft ernaar inleiders van formaat uit te nodigen, die een lezing of presentatie verzorgen op het gebied van religie, kunst en cultuur, maar ook over actuele maatschappelijke thema’s. Op deze inleiding volgt dan een geanimeerde gedachtewisseling met de leden.
Voor actuele informatie: zie het jaarprogramma. Dit is tijdens de ledenvergadering uitgereikt, en ook op deze site te vinden onder “Activiteiten” (hierboven links) en (actueel) hiernaast rechts onder “Agenda”.

Via onze leden wordt een lezing ook onder de aandacht gebracht van belangstellenden uit de doelgroep. Zij kunnen als introducé welkom worden geheten. Hiermee hopen wij belangstelling voor het lidmaatschap van de vereniging op te wekken.

Afgelopen zomer is het twaalfde lustrum gevierd.

Samen met het Thijmgenootschap en de Stichting Thomas More organiseert het landelijk bestuur jaarlijks een symposium, het ATT Symposium.

Voelt U zich aangetrokken?

Kom dan kennismaken met ons in Zwolle en datgene wat wij te bieden hebben.
De contributie bedraagt vanaf de start van het eerstvolgende contributiejaar

€ 70,00 per persoon per jaar.

Het contributiejaar loopt van september tot september.
Het secretariaat stuurt U graag een uitnodiging met jaarprogramma toe.

Afdelings-secretaris: adelbertzwolle@gmail.com

Agenda

Geen Evenementen
Back to Top