Welkom bij de Adelbertvereniging Utrecht en Omstreken

De afdeling Utrecht e.o. is een bloeiende, actieve vereniging met ruim 80 leden. Zij is als zelfstandige vereniging opgericht op 20 juli 1917 onder de naam ‘ De Katholieke Club’. Bij Koninklijk Besluit van 26 maart 1976 zijn de gewijzigde statuten goedgekeurd, waarbij de naam werd gewijzigd in ‘Adelbertvereniging Utrecht en Omstreken’. In de tachtiger jaren heeft de zelfstandige vereniging zich aangesloten bij de landelijke organisatie Adelbert Vereniging Nederland maar is daar geen juridische afdeling van. In juli 2017 is het 100-jarig bestaan gevierd met een feestelijke lunch.

Catharijnekerk

Tijdens het verenigingsjaar worden er zes lezingen gehouden en wordt een aantal excursies georganiseerd. In oktober wordt de jaarvergadering gehouden. In januari wordt het nieuwe jaar ingeluid met een Hoogmis met misintenties voor overleden Adelbertleden in de Catharijnekerk in Utrecht en is er, tijdens een Déjeuner, gelegenheid om nieuwjaarswensen uit te wisselen.

Binnen de vereniging is veel ruimte voor persoonlijke aandacht en ontmoeting. De lezingen (met maatschappelijke, culturele, (kunst)historische, levensbeschouwelijke onderwerpen) en excursies zijn daar een uitstekende gelegenheid voor. Mede door de hoge kwaliteit en de diversiteit van de sprekers is de opkomst van de bijeenkomsten groot. 

Het seizoen 2020-2021 stond in het teken van corona en de beperkende maatregelen die daarbij hoorden. Er zijn geen lezingen gehouden. Wel zijn op 20 augustus 2020, 3 juni 2021 en 19 augustus 2021  zomeronderbrekingsontmoetingen geweest met ca. 20 leden per bijeenkomst. Buiten op een terras met gepaste afstand was het prettig elkaar na lange tijd te kunnen ontmoeten.

In het seizoen 2021/2022 zijn er weer 6 lezingen gehouden. Op 18 augustus is het 85-jarig bestaan van de Adelbertvereniging Utrecht en Omstreken gevierd met een uitgebreide lunch in hotel-restaurant Karel V in Utrecht. Het seizoen 2022-2023 is op 13 oktober gestart met de Algemene Ledenvergadering. 

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen ter oriëntatie en kennismaking vrijblijvend een lezing bijwonen. Iets voor u? Neem gerust contact op met de secretaris van het bestuur de heer Th. Storimans (post@storimans.nl).

Agenda

Geen Evenementen
Back to Top