Welkom bij de Adelbertvereniging Utrecht en Omstreken

De afdeling Utrecht e.o. is een bloeiende, actieve vereniging met ruim 80 leden. Zij is als zelfstandige vereniging opgericht op 20 juli 1917 onder de naam ‘ De Katholieke Club’. Bij Koninklijk Besluit van 26 maart 1976 zijn de gewijzigde statuten goedgekeurd, waarbij de naam werd gewijzigd in ‘Adelbertvereniging Utrecht en Omstreken’. In de tachtiger jaren heeft de zelfstandige vereniging zich aangesloten bij de landelijke organisatie Adelbert Vereniging Nederland maar is daar geen juridische afdeling van. In juli 2017 is het 100-jarig bestaan gevierd met een feestelijke lunch.

Catharijnekerk

Tijdens het verenigingsjaar worden er zes lezingen gehouden en wordt een aantal excursies georganiseerd. In oktober is er een jaarvergadering met aansluitend diner. In januari wordt het nieuwe jaar ingeluid met een Hoogmis met misintenties voor overleden Adelbertleden in de Catharijnekerk in Utrecht en is er, tijdens een Déjeuner, gelegenheid om nieuwjaarswensen uit te wisselen.

Binnen de vereniging is veel ruimte voor persoonlijke aandacht en ontmoeting. De lezingen en excursies zijn daar een uitstekende gelegenheid voor. Mede door de hoge kwaliteit van de sprekers is de opkomst van de bijeenkomsten groot.

In het seizoen 2019-2020 stonden er lezingen op het programma met maatschappelijke, culturele, (kunst)historische en levensbeschouwelijke onderwerpen. Diversiteit is een belangrijk uitgangspunt bij de keuze van de sprekers.  Door het uitbreken van het coronavirus zijn de lezingen vanaf maart 2020 geannuleerd. Wel is er op 20 augustus een zomeronderbrekingsontmoeting geweest met 20 leden. Buiten op een terras met gepaste afstand was het prettig elkaar na lange tijd te kunnen ontmoeten.

Voor het seizoen 2020/2021 zijn alle activiteiten tot en met januari 2021 afgelast. De eerste lezing staat onder voorbehoud gepland op 9 februari 2021. 

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen ter oriëntatie en kennismaking vrijblijvend een lezing bijwonen. Iets voor u? Neem gerust contact op met de secretaris van het bestuur de heer Th. Storimans (post@storimans.nl).

Agenda

okt 2021

14/10/2021
Jaarvergadering
Utrecht e.o.

Back to Top