Bestuur Afdeling Zwolle

Voorzitter
Mevr. A.E. Zanen-van Eeghen

Secretaris
Mevr. O.G.S.M. Verhulst

Penningmeester
Dhr. P.P.M. Beeker

Leden
Mevr. T.G.A. Uuldersma
Dhr. R.P. Soeters 

Secretariaat
Mevr. O.G.S.M. Verhulst
E-mail: adelbertzwolle@gmail.com

Bankrekening: NL10ABNA0603564062 t.n.v. Adelbert Vereniging Zwolle e.o. te Zwolle

Agenda

Geen Evenementen

Back to Top