Landelijk bestuur Adelbert Vereniging

Voorzitter
Mevr. Dr. M.E.T.C van den Muijsenbergh

Vice-voorzitter
Dr. Th. M.M. Schepens

Secretaris
Mevr. Drs. C.J.M. Ham-van Velzen

Penningmeester

Leden
Mevr. A. Zanen
Mevr. M.P.G. Hanssen
Dhr. D.J. Oude Elferink

Secretariaat
Mevr. Drs. C.J.M. Ham-van Velzen
E-mail: secretaris@adelbertvereniging.nl

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
In de ledenraad zijn de bestuursleden van de afdelingen vertegenwoordigd.
Samen met de ledenraad bepaalt het bestuur het algemeen beleid.

Ingeschreven onder nummer 40479525 bij de Kamer van Koophandel van Utrecht.

Agenda

apr 2023

03/04/2023
Rechtsfilosofie
Venray

11/04/2023
Tussen God en Chaos
Midden-Brabant

12/04/2023
Passies: bekende evangelisten, onbekende componisten.
Utrecht e.o.

25/04/2023
Dankzij de Arabieren
Zwolle

mei 2023

08/05/2023
Filantropie
Roermond

Back to Top