Landelijk bestuur Adelbert Vereniging

Voorzitter ad interim
Mevr. A. Zanen

Vice-voorzitter
Dr. Th. M.M. Schepens

Secretaris
Mevr. drs. C.J.M. Ham-van Velzen

Penningmeester
Mevr. drs. C.J.M. Ham-van Velzen

Leden
Mevr. M.P.G. Hanssen
Mevr. M.T.A.B. Laemers
Mevr. E.M. Witteman

Secretariaat
Mevr. drs. C.J.M. Ham-van Velzen
E-mail: secretaris@adelbertvereniging.nl

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
In de ledenraad zijn de bestuursleden van de afdelingen vertegenwoordigd.
Samen met de ledenraad bepaalt het bestuur het algemeen beleid.

Ingeschreven onder nummer 40479525 bij de Kamer van Koophandel van Utrecht.

Agenda

Geen Evenementen

Back to Top