ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
13 feb
13/02/2023    
19:30 - 22:00
Titel: Mag alles wat (medisch) kan; waar trek je als samenleving een streep? Spreker: Dr. Guido de Wert, hoogleraar biomedische ethiek Maastricht UMC+ Hoe stel [...]
Events on 13/02/2023

Archief lezingen Roermond

De geologische geschiedenis en hoe het leven op aarde meermaals zwaar op de proef werd gesteld.

Datum: 12/12/2022
Tijd:      19:30 - 21:30

Thema: De geologische geschiedenis en hoe het leven op aarde meermaals zwaar op de proef werd gesteld.

Spreker: Ad Havermans

Ad Havermans werkte 44 jaar in het onderwijs als onder meer schoolbioloog, docent Aardrijkskunde (Bisschoppelijk College Weert), docent fysische geografie (Fontys Lerarenopleiding aardrijkskunde Sittard), docent organisatie en informatiemanagement (Fontys Economische hogeschool Tilburg).

Locatie: De Oolderhof, Broekstraat 35, 6049 CJ, Herten


Hoe problematisch is het denken?

Datum: 14/11/2022
Tijd:      19:30 - 21:30

Thema: Hoe problematisch is het denken?

Spreker: René ten Bos, filosoof, voormalig ‘denker des vaderlands’, hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en honorair professor aan de Universiteit van St Andrews in Schotland.

Locatie: De Oolderhof, Broekstraat 35, 6049 CJ, Herten


Op reis door het Heelal en de plaats van de mens in de kosmos.

Datum: 10/10/2022
Tijd:      20:00 - 22:00

Thema: Op reis door het Heelal en de plaats van de mens in de kosmos.

Spreker: Prof. Dr. Henny J.G.L.M. Lamers, emeritus-hoogleraar “Astrofysica en Ruimte Onderzoek” aan het Sterrenkundig Instituut van de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam.

Locatie: De Oolderhof, Broekstraat 35, 6049 CJ, Herten


Suriname en de slavernij

Datum: 12/09/2022
Tijd:      20:00 - 22:00

Thema: Suriname en de slavernij

Spreker: Bèr Peeters, voormalig aardrijkskundedocent op het College in Weert. Hij leidt momenteel Natuurgidsen op.

Bèr Peeters zal vertellen over de tot slaaf gemaakten in het Suriname van toen, en hun nakomelingen nu. Nederlanders vervoerden meer dan een half miljoen Afrikanen naar Amerika, waar een keihard bestaan wachtte. De tot slaaf gemaakten moesten voor niets katoen, tabak en suiker verbouwen waar Europese handelaren goudgeld aan verdienden.
Hij zal in zijn lezing eerst de slavernij in de historie van Suriname plaatsen: hoe is de slavernij daar ontstaan, hoe verliep de handel en tewerkstelling
Niet alle slaven legden ze zich neer bij hun lot. Vooral in Suriname onttrokken slaven zich aan de slavernij door weg te lopen van de plantages. De weggelopen slaven, de Marrons genoemd, vormden leefgemeenschappen in de bossen van Suriname.
Op verscheidene vragen zal nader worden ingegaan zoals: waar leven de Marrons nu, wat zijn hun bestaansmiddelen, wat hebben zij behouden van hun kunst en cultuur en gewoonten, wat werd hun lot na de aanleg van het Brokopondo stuwmeer en wat waren voor hen de gevolgen van de binnenlandse oorlog.

Bèr Peeters is geboren in het buitengebied van Weert aan het kanaal in het rulle zandlandschap van Altweerterheide. Hij is later verhuisd naar de oude bouwlanden van Laar met de Leen- en Laathoven. Nu woont hij aan de rand van een van de peelvennen van Weert.
Hij was aardrijkskundedocent op het College. Hij is lid van het docententeam Opleiding Natuurgidsen en vrijwilliger bij het Natuur- en Milieucentrum in het gebied van de IJzeren Man met zijn heide, broekbos, stuifzand en vennen. Hij treedt ook op als landschapsgids, klimaatgids en Verkenner van het Grenspark Kempen-Broek.

Locatie: De Oolderhof, Broekstraat 35, 6049 CJ, Herten


Slotbijeenkomst

Datum: 18/06/2022
Tijd:      13:00 - 17:00

De slotbijeenkomst zal samenvallen met de Adelbertzomerdag op zaterdag 18 juni in Roermond.
Meer informatie zal tijdig volgen.

Locatie: , , ,


Wat is het goede?

Datum: 09/05/2022
Tijd:      19:30 - 22:00

Thema: Wat is het goede?

Spreker: Stevo Akkerman, journalist en columnist van Dagblad Trouw

Stevo Akkerman, journalist en columnist van Dagblad Trouw, met een vervolg op Het klopt wel, maar het deugt niet; de vraag of de moraal momenteel niet node gemist wordt. Nu de vraag, als je geconcludeerd hebt dat er het nodige niet deugt, wat is dan wél goed?

Locatie: De Oolderhof, Broekstraat 35, 6049 CJ, Herten


Macht, Wellust en Zink

Datum: 11/04/2022
Tijd:      19:30 - 22:00

Thema: Macht, Wellust en Zink; het industriële landschap en de mythe van Moresnet

Spreker: Remco Beckers, curator bij Bureau Europa, platform voor architectuur en design

Remco Beckers, curator bij Bureau Europa, platform voor architectuur en design, over Macht, Wellust en Zink; het industriële landschap en de mythe van Moresnet.

Locatie: De Oolderhof, Broekstraat 35, 6049 CJ, Herten


Het wonder van betekenis

Datum: 14/03/2022
Tijd:      15:00 - 17:00

Thema: Het wonder van betekenis; onderscheid tussen ‘kennis van feiten’ en ‘meningen over betekenis’

Spreker: Paul van Tongeren

Emeritus-hoogleraar Paul van Tongeren (wijsgerige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven) zal in zijn gebruikelijke, helder te volgen, gedachtenopbouw stilstaan bij een momenteel erg spannend onderwerp in het publieke discours: het onderscheid kunnen maken tussen ‘kennis van feiten’ en ‘meningen over de betekenis’. Want juist dat laatste wordt bedreigd door enerzijds ‘sciëntisme’ en anderzijds ‘subjectivisme’.
Met sciëntisme wordt de opvatting bedoeld dat alleen de (natuur)wetenschappen tot waardevolle kennis over de wereld kan leiden en dat filosofie alleen zinvol is als ze de wetenschappelijke methode hanteert. Alternatieve kennisbronnen zoals kunst, godsdienst of intuïtie worden als zinloos van de hand gewezen. Een bekende hedendaagse representant van deze gedachte is Dick Swaab, ‘Wij zijn ons brein’. Met subjectivisme wordt in dit verband de wereldbeschouwing bedoeld die alleen nadruk legt op de betekenis van het ik; wij kunnen alleen kennen wat wij ons als subject bewust zijn.
Niet deze òf-òf-tegenstelling, maar: sta eens stil bij het wonderlijke van het telkens opnieuw oplichten van betekenissen in onze waarnemingen.

Locatie: Ursulakapel, Voogdijstraat 24, 6041GD, Roermond


De lezer van de 19e eeuw

Datum: 14/02/2022
Tijd:      15:00 - 17:00

Thema: De lezer van de 19e eeuw

Spreker: Mevrouw Marita Mathijsen

Mevrouw Mathijsen is emeritus-hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd op het gebied van de negentiende-eeuwse cultuur. Tot haar bekendste werken horen de mentaliteitsgeschiedenis De gemaskerde eeuw (2002), de cultuurhistorische studie Historiezucht: de obsessie met het verleden (2013) en de biografie Jacob van Lennep: een bezielde schavuit (2018). Eind 2021 verscheen L. De lezer van de 19de eeuw, een geheel nieuwe aanpak van de literatuurgeschiedenis. Voor haar werkzaamheden, de verspreiding van aandacht voor de (historische) literatuur en cultuur, ontving zij de Prins Bernhard Fonds Prijs voor de Geesteswetenschappen (1998).

Er geldt een aanmeldverplichting en het coronatoegangsbewijs is van toepassing.

Locatie: Ursulakapel, Voogdijstraat 24, 6041GD, Roermond


De ster van Bethlehem/geannuleerd

Datum: 13/12/2021
Tijd:      15:00 - 16:30

Helaas is het door de aangescherpte coronamaatregelen niet mogelijk deze lezing doorgang te laten vinden.

Spreker: prof. Dr. Henny J.G.L.M. Lamers

Thema:  emeritus-hoogleraar “Astrofysica en Ruimte Onderzoek” aan het Sterrenkundig Instituut van de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam zal spreken over ‘De ster van Bethlehem’.

Locatie: Ursulakapel, Voogdijstraat 24, 6041GD, Roermond


Back to Top