Welkom bij de Adelbert Vereniging Roermond.

Adelbert Roermond biedt een ontmoetingsplaats voor leden die kennis willen nemen van ontwikkelingen in samenleving en wetenschap, willen reflecteren op maatschappelijke thema’s. Zij organiseert lezingen over geschiedenis, cultuur, filosofie, ethiek, economie, techniek en levensbeschouwing- maatschappelijke relevantie van de onderwerpen is belangrijk. Mensen met een brede belangstelling, die openstaan voor andere meningen, zijn van harte welkom.

Sinds de statutenwijziging in 2000 baseert de vereniging – en Roermond dus ook – haar handelen op algemeen christelijke beginselen; dat uit zich niet alleen in de onderwerpen die aan de orde komen maar ook in de wijze waarop leden met elkaar omgaan.

Oolderhof

Vanuit die beginselen programmeert Adelbert Roermond haar bijeenkomsten, meestal in De Oolderhof. Behalve informatief dienen lezingen – zo mogelijk – ook maatschappelijk, levensbeschouwelijk of religieus relevant te zijn. Er is tijd voor discussie, maar er is geen enkele verplichting om daar aan deel te nemen; wel vinden wij respect voor elkaars meningen essentieel. De vereniging wil een veilig podium bieden aan haar leden voor (onderlinge) gedachtewisseling zonder mogelijk controversiële onderwerpen bij voorbaat uit te sluiten (geen taboes). Met veilig wordt bedoeld: een open maar respectvolle benadering van elkaar, zonder meningen op te dringen maar juist ruimte te laten voor en kennis te willen nemen van andere meningen.

Het lidmaatschap van de vereniging kost 80 euro per adres, per seizoen. Niet-leden die kennis willen maken met of overwegen lid te worden van onze vereniging zijn welkom na aanmelding via roermond@adelbertvereniging.nl.  Wilt u als niet-lid een lezing bijwonen dan kunt hier het contactformulier invullen.

 

Agenda

dec 2023

11/12/2023
De januskop van de democratie.
Roermond

jan 2024

08/01/2024
Lang zullen we leven – ‘Ein laeve lank in Limburg.
Roermond

feb 2024

19/02/2024
De onmogelijke werelden van M.C. Escher
Roermond

mrt 2024

11/03/2024
Thema wordt nog nader bepaald.
Roermond

apr 2024

08/04/2024
Revolutie van de tederheid - elf jaar paus Franciscus.
Roermond

Back to Top