Adelbert Zomerdag

Adelbert Zomerdag

Datum/Tijd
Datum - 17/06/2023
Tijd - 13:30 - 17:30

Locatie: Landgoed Grootstal, Sint Jacobsweg 13, Malden

Afdeling: Adelbert Landelijk

 3 Keer per dag bepalen we met onze vork in wat voor landschap onze kinderen zullen leven.

Op zaterdag 17 juni vindt de Adelbert Zomerdag plaats op het landgoed Grootstal in Malden (Sint Jacobsweg 13, 6581 KM Malden).
Landgoed Grootstal ligt aan de rand van Nijmegen en verbindt de stad met het platteland. Het is al langer dan een eeuw een familielandgoed, waar ‘rentmeesterschap’ staat voor zorg voor cultuurhistorie, landschap, natuur en aandacht voor de menselijke maat. Het landgoed ontwikkelt zich, voortbouwend op het verleden maar zeker ook vooruitkijkend naar de grote opgaven van nu, tot een voedsellandschap van de 21-ste eeuw. Het bestaat uit een regeneratieve boerderij, een zelfoogstmoestuin en een voedselbos waar klimaatadaptatie, gezonde bodem, water en lucht en sociale samenhang met de omgeving centraal staan. Biologische groente- en fruitteelt en kleinschalige veehouderij zijn er op elkaar afgestemd en het ‘landgoedmodel’ functioneert als een samenhangend systeem. Om hier gestructureerd richting aan te geven stelde de landgoedeigenaar mevrouw Kien van Hövell tot Westerflier, samen met tal van ondernemers en vrijwilligers een masterplan op dat inmiddels als inspiratiebron dient voor de Kop van Malden, een waardevolle groenzone tussen de stad en het dorp.  
Kien zal ons hier op 17 juni uitgebreid en enthousiast over vertellen. Zij zal ook stilstaan bij wat zo’n transitie voor haar persoonlijk betekent: van een adellijke familie met pachters naar het zelf beheren en aansturen van een biologisch landgoed en leren over duurzaam beheer van de aarde en samenwerken met alle partijen in de omgeving.

Programma Adelbert Zomerdag
13.30 inloop: koffie/thee met lekkers
14.10 welkom door voorzitter Anna Zanen
14.15 lezing over duurzaam landgoedbeheer door Kien van Hövell tot Westerflier
15.15 pauze met drankje
15.30 gelegenheid om met eigen ogen de transitie op het landgoed te zien
16.30 afsluitende borrel met hapjes met muzikale omlijsting van een troubadour

Deelname aan deze dag bedraagt € 22,50 per persoon.
Geeft u zich a.u.b. tijdig op, in ieder geval vóór 3 juni door een mail te sturen naar cjmham@hotmail.com (Ineke Ham) met uw naam en uw Adelbertafdeling.
Let op: uw inschrijving is pas definitief na betaling van € 22,50 op rekeningnummer NL68ABNA0230000983 t.n.v. Adelbert Vereniging onder vermelding van Zomerdag.

Back to Top