ALgemene Ledenvergadering

ALgemene Ledenvergadering

Datum/Tijd
Datum - 08/10/2018
Tijd - 21:15 - 22:00

Locatie: Odapark, Merseloseweg 117, Venray

Afdeling: Venray

Agenda, jaarverslag en verslag ALV van oktober 2017 volgen z.s.m.

Back to Top