Excursie naar Kalkar

Excursie naar Kalkar

Datum/Tijd
Datum - 12/05/2017
Tijd - 00:00

Afdeling: Nijmegen

Bezoek aan de Nicolaïkirche, met daaraan voorafgaand een wandeling met een thematisch gesprek.

Back to Top