De stand van de oecumene na (ruim) zeventig jaar Wereldraad van Kerken

De stand van de oecumene na (ruim) zeventig jaar Wereldraad van Kerken

Datum/Tijd
Datum - 17/02/2022
Tijd - 13:30 - 16:30

Locatie: Maria Christinakerk, Dolderseweg 123, Den Dolder

Afdeling: Utrecht e.o.

Thema: De stand van de oecumene na (ruim) zeventig jaar Wereldraad van Kerken

Spreker: prof. dr. P.J.A. Nissen, hoogleraar Vergelijkende Godsdienstwetenschappen. Leeropdracht: Oecumenica, Radboud Universiteit Nijmegen

In de afgelopen jaren is het zeventigjarig bestaan van de Wereldraad van Kerken gevierd, het vijftigjarig bestaan van de Raad van Kerken in Nederland en het 110-jarig bestaan van de Internationale Bidweek voor de Eenheid. Dat is reden voor een terugblik op de geschiedenis van de oecumenische beweging: wat heeft zij ons gebracht. Maar vooral ook van een blik op de huidige stand van zaken en de toekomstperspectieven: is er, zoals velen zeggen, sprake van een ‘oecumenische winter’ na de lente van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw?
Peter Nissen zal zich in zijn lezing afvragen hoeveel eenheid wij eigenlijk willen. Draait oecumene niet veel meer om de rijkdom van de diversiteit in het christendom? Laten wij van die diversiteit genieten en er ons door laten uitdagen. Dat is een gedachte die voorop staat in de recente beweging van ‘receptive ecumenism’: een oecumenisch streven dat erop gericht is van andere tradities binnen het christendom te leren (te ontvangen, vandaar ‘receptive’). Dat veronderstelt ook de bereidheid om kritisch naar de eigen traditie en de eigen kerk te kijken: wat missen wij, en kunnen wij op dat vlak iets van anderen leren?

Er geldt een aanmeldverplichting en het coronatoegangsbewijs is van toepassing.

Back to Top