Titus Brandsma: zijn godsopvatting en maatschappelijke betrokkenheid

Titus Brandsma: zijn godsopvatting en maatschappelijke betrokkenheid

Datum/Tijd
Datum - 03/05/2022
Tijd - 19:30 - 22:00

Locatie: De Commanderie, Rielseweg 861, Tilburg

Afdeling: Midden-Brabant

Titel: Titus Brandsma 

Spreker: dr. Anne-Marie Bos, zuster karmeliet en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Zij co├Ârdineert de uitgaven van de geschriften van Titus Brandsma.

 De aanleiding voor de lezing is zijn heiligverklaring op 15 mei a.s. in Rome. Wie was hij? In een paar woorden: een pater karmeliet, rector en hoogleraar Wijsbegeerte en Geschiedenis van de Nederlandse mystiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, maatschappelijk zeer betrokken (m.n. in onderwijs en journalistiek), kritisch op de nazidoctrine, waardoor hij uiteindelijk vermoord werd in het concentratiekamp Dachau. 

Titus had een verrassend heldere kijk op God als Schepper en Instandhouder van het leven: in heel de schepping legt God getuigenis af van zichzelf. Dat was de basis van zijn mystieke theologie en ook van zijn maatschappelijk engagement. Juist de combinatie van die twee maakt hem tot een boeiend en nog steeds actueel persoon. Indrukwekkend zijn de getuigenissen over het laatste half jaar van zijn leven, de tijd dat hij gevangen zat.
 
Aanmelding voor de bijeenkomst graag uiterlijk maandag 2 mei a.s. voor 12.00 uur melden via email adres galblas@outlook.com
Back to Top