Van Rooms tot Refo: kerkelijke culturen in Nederland

Van Rooms tot Refo: kerkelijke culturen in Nederland

Datum/Tijd
Datum - 10/05/2021
Tijd - 16:00 - 17:30

Afdeling: Roermond

Spreker: prof. dr. Peter Nissen

Titel: Van Rooms tot Refo: kerkelijke culturen in Nederland

Vanuit zijn eigen ervaringen met het katholicisme en het vrijzinnig protestantisme gaat Peter Nissen in deze lezing in op de volgende onderwerpen:
– de grote verschillen in Nederland tussen het protestantse noorden en het katholieke zuiden en of die vooral  te maken hebben met religie of toch meer met       cultuur;
–  de verandering van het religieuze landschap in de afgelopen halve eeuw en hoe toch oude patronen nog herkenbaar zijn;
– de diversiteit van het Nederlandse protestantisme;
– de kansen die de diversiteit in geloofsvormen biedt voor de oecumene: wat kunnen we van elkaar leren?

Peter Nissen (*Swalmen 1957) studeerde na het Bisschoppelijk College in Roermond theologie en kerkgeschiedenis in Nijmegen, promoveerde in 1988 in Amsterdam en doceerde kerkgeschiedenis aan verschillende theologische opleidingen in Nederland. Hij was hoogleraar kerkgeschiedenis, cultuurgeschiedenis van het christendom en spiritualiteitsstudies aan de universiteiten van Nijmegen en Tilburg en is nu hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Back to Top