ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

Archief lezingen Midden-Brabant

Excursie naar het nieuwe bedrijfspand van HaVeP in Goirle.

Datum: 13/07/2023
Tijd:      15:30 - 21:00

Lezing door Mattijs Scholten, projectmanager Antea Group (advies- en ingenieursbureau) over ‘Uitdagingen bij stedelijke herontwikkeling: transformatie van het voormalige HaVeP-fabrieksterrein naar de nieuwe woonwijk Land van Anna’. Daarna rondleiding door het bedrijfspand en diner ter afsluiting van het seizoen 2022-2023

Locatie: HAVEP, Parallelweg 6-06, 5051 HG, Goirle


Massa-uitsterfgolven

Datum: 09/05/2023
Tijd:      19:30 - 21:30

Thema: ‘Massa-uitsterfgolven: kantelpunten in de geschiedenis van de aarde’

Spreker: Ad Havermans, voormalig docent fysische geografie (Fontys Lerarenopleiding Sittard)

Ad Havermans zal spreken over het verschijnsel van de massa-uitsterfgolven, waardoor het leven op aarde meermaals zwaar op de proef werd gesteld. Wanneer spreken we van een massa-uitsterfgolf, waardoor worden ze veroorzaakt en wat is de evolutionaire betekenis ervan? Er zijn vijf massa-uitsterfgolven bekend, waarvan die van het Krijt/Tertiair de bekendste is; toen kwam er een einde aan de heerschappij van de dinosauriërs. En de vraag kan gesteld worden of er thans sprake is van een (op handen zijnde) 6e uitsterfgolf.

Locatie: De Commanderie, Rielseweg 861, 5032 SB, Tilburg


Tussen God en Chaos

Datum: 11/04/2023
Tijd:      19:30 - 21:30

Thema: ‘Tussen God en Chaos’

Spreker: prof. dr. Gabriel van den Brink, filosoof en emeritus-hoogleraar Bestuurskunde aan de Tilburg University

Van den Brink zal in zijn lezing ingaan op de enorme wanorde die de hedendaagse wereld ons biedt, niet alleen in het buitenland (Oekraïne) maar ook binnenlands (toeslagenaffaire) en zelfs persoonlijk (burn-outs). Het ligt voor de hand een relatie te leggen met het proces van secularisatie dat in het Westen stevig huishoudt. We zijn allemaal op zoek naar houvast. Maar moet en kan dat eigenlijk wel? Wat is de betekenis van God in dit verband en wat zou een ongelovig mens kunnen doen?

Locatie: De Commanderie, Rielseweg 861, 5032 SB, Tilburg


Europa: de toekomst is niet meer wat ze geweest is

Datum: 09/03/2023
Tijd:      19:30

Thema: ‘Betekenis en werking van de EU en het Europees Parlement’

Spreker: drs. Maria Martens, theologe, voormalig lid van het Europees Parlement en de Eerste Kamer (CDA)

Oud-Europarlementariër Maria Martens vertelt vanuit haar ervaringen over de Europese Unie. Waarom is de EU meer dan ‘best belangrijk’? Waar komt de kritiek op de EU vandaan? Wat is nodig om de toekomst van de Europese samenwerking te borgen? Welke rol spelen de media? In haar inleiding zal zij onder andere ingaan op deze vragen.

Locatie: De Commanderie, Rielseweg 861, 5032 SB, Tilburg


Polarisatie en perspectief, laveren tussen lastige vraagstukken en lange tenen

Datum: 09/02/2023
Tijd:      19:30 - 21:30

Titel: Polarisatie en perspectief, laveren tussen lastige vraagstukken en lange tenen

Spreker: mr. Frank A.M. van den Heuvel

Frank van den Heuvel is maatschappelijk ondernemer op het gebied van Public Affairs en Governance, is lid van de Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap en publiceert veelvuldig over onderwerpen op het snijvlak van bedrijfsleven, overheid/politiek en maatschappij.

Op veel plaatsen in Nederland zien we momenteel vormen van polarisatie. Wat zijn de oorzaken? Polarisatie in de samenleving vertaalt zich ook naar de politieke arena. Is dat erg? Want een stevige discussie heeft ook een meerwaarde. Is de huidige polarisatie te vergelijken met de vroegere verzuiling? Waar liggen oplossingen?

 

Locatie: De Commanderie, Rielseweg 861, 5032 SB, Tilburg


De gebroeders Van Limburg en hun miniatuurschilderkunst (ca. 1400)

Datum: 12/12/2022
Tijd:      19:30 - 21:30

Thema: De gebroeders Van Limburg en hun miniatuurschilderkunst (ca. 1400)

Spreker: drs. Hubert Hendriks, theoloog en docent economie

Drs. Hubert Hendriks zal spreken over de Gebroeders Van Limburg en hun oom Johan Maelwael. Zij maakten furore aan het Bourgondische hof in Dijon en in Parijs. Ze zijn wereldberoemd door hun miniatuurschilderkunst (in getijdenboeken), zoals in ‘Les Très Riches Heures’. Hendriks zal een en ander plaatsen in de politieke en culturele context aan het eind van de Middeleeuwen. Het oudste Nederlandse schilderij is niet van Jan van Eijck, maar van (de Nijmeegse!) Johan Maelwael.

 

Locatie: De Commanderie, Rielseweg 861, 5032 SB, Tilburg


De reis van het Calvinisme naar de Nederlanden

Datum: 08/11/2022
Tijd:      18:30 - 21:30

Thema: De reis van het Calvinisme naar de Nederlanden

Spreker: dr. Jan de Graaff, gepensioneerd gynaecoloog, die nadien lezingen houdt over vaderlandse historische onderwerpen.

Voorafgaand aan de lezing wordt van 18.30-19.30 uur de ALV gehouden.

 

Locatie: De Commanderie, Rielseweg 861, 5032 SB, Tilburg


Waakzaam burgerschap

Datum: 06/10/2022
Tijd:      19:30 - 21:30

Thema: Waakzaam burgerschap

Spreker: prof. dr. Ernst Hirsch Ballin

Prof. Hirsch Ballin is sinds kort emeritus-hoogleraar Tilburg University, in het verleden was hij o.a. minister van Justitie, lid van de Eerste en Tweede kamer (CDA), lid van de Raad van State, lid van de KNAW.
Hij zal spreken over zijn recente boek ‘Waakzaam burgerschap: vertrouwen in democratie en rechtsstaat herwinnen’ (uitgeverij Querido, 2022).
 

Locatie: De Commanderie, Rielseweg 861, 5032 SB, Tilburg


Titus Brandsma: zijn godsopvatting en maatschappelijke betrokkenheid

Datum: 03/05/2022
Tijd:      19:30 - 22:00

Titel: Titus Brandsma 

Spreker: dr. Anne-Marie Bos, zuster karmeliet en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Zij coördineert de uitgaven van de geschriften van Titus Brandsma.

 De aanleiding voor de lezing is zijn heiligverklaring op 15 mei a.s. in Rome. Wie was hij? In een paar woorden: een pater karmeliet, rector en hoogleraar Wijsbegeerte en Geschiedenis van de Nederlandse mystiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, maatschappelijk zeer betrokken (m.n. in onderwijs en journalistiek), kritisch op de nazidoctrine, waardoor hij uiteindelijk vermoord werd in het concentratiekamp Dachau. 

Titus had een verrassend heldere kijk op God als Schepper en Instandhouder van het leven: in heel de schepping legt God getuigenis af van zichzelf. Dat was de basis van zijn mystieke theologie en ook van zijn maatschappelijk engagement. Juist de combinatie van die twee maakt hem tot een boeiend en nog steeds actueel persoon. Indrukwekkend zijn de getuigenissen over het laatste half jaar van zijn leven, de tijd dat hij gevangen zat.
 
Aanmelding voor de bijeenkomst graag uiterlijk maandag 2 mei a.s. voor 12.00 uur melden via email adres galblas@outlook.com

Locatie: De Commanderie, Rielseweg 861, 5032 SB, Tilburg


Passie- en Paasmuziek

Datum: 05/04/2022
Tijd:      19:30 - 22:00

Titel: Passie- en Paasmuziek

Spreker: Joop van Velzen, muziekhistoricus

Een paar jaar geleden heeft Joop van Velzen voor onze vereniging een avond verzorgd over Advents- en Kerstmuziek. Dat we hem nu weer hebben uitgenodigd, is omdat zijn enthousiasme en deskundigheid alom gewaardeerd werden. 
Met zijn organisatie ‘Music in Life’ richt hij zich op het toegankelijk maken van en mensen te interesseren voor de wereld van de klassieke muziek.

Locatie: De Commanderie, Rielseweg 861, 5032 SB, Tilburg


Back to Top